Hệ thống thư viện Sách điện tử

THCS Mỗ Lao

  • Toán - Tập 2

   Tác giả: Trần Nam Dũng - Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Quốc Chung - Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên)Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Toán - Tập 1

   Tác giả: Trần Nam Dũng - Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Quốc Chung - Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên)Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Tiếng Anh

   Tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) - Vũ Vạn XuânThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Ngữ Văn 6 - Tập 2

   Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên) - Trần Lê Duy - Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Nguyễn Thị Minh Ngọc - Trần Tiến Thành- Nguyễn Thành Thi - Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Lê Quang TrườngThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Ngữ Văn 6 - Tập 1

   Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên) - Trần Lê Duy - Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Nguyễn Thị Minh Ngọc - Nguyễn Thành Thi - Nguyễn Thị Ngọc ThúyThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Lịch sử và Địa lí

   Tác giả: Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử) - Nguyễn Trà My - Mai Thị Phú Phương - Nguyễn Kim Tường Vy - Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí) - Nguyễn Hữu Bách - Vũ Thị Bắc - Nguyễn Thị Kim Liên - Huỳnh Phẩm Dũng Phát - Phan Văn Phú - Nguyễn Thị Kim Liên -Vũ Thị Bắc - Phạm Đỗ Văn TrungThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Khoa học tự nhiên

   Tác giả: Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) - Phạm Thị Hương - Trần Thị Kim Ngân - Nguyễn Thị Nhị - Đồng Viết Tạo - Trần Ngọc ThắngThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

   Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Đình Bẩy - Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên) - Nguyễn Thị Bích Liên - Vũ Phương Liên - Lại Thị Yến Ngọc - Vũ Thanh Thủy - Phạm Đình Văn - Trần Bảo NgọcThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Giáo dục thể chất

   Tác giả: Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên) - Lưu Trí Dũng (Chủ biên) - Lê Minh Chí - Nguyễn Trung Kiên - Nguyễn Thiên Lý - Lâm Thanh Minh - Lê Văn Quan - Phạm Thái VinhThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Âm nhạc

   Tác giả: Hồ Ngọc Khải - Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên) - Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên) - Lương Diệu Ánh - Nguyễn Đăng Bửu - Nguyễn Thị Ái Chiêu - Trần Đức Lãm - Phạm Gia Hoàng My - Lương Minh TânThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Toán (Sách giáo viên)

   Tác giả: Trần Nam Dũng - Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Quốc Chung - Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên)Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Tiếng Anh (Sách giáo viên)

   Tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) - Vũ Vạn XuânThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Trường THCS Mỗ Lao

Địa chỉ: KĐT Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội Website: thcsmolaohd.thuvien.edu.vn  QR Code Hotline: 0968387596
Đang nghe bạn nói...