Hệ thống thư viện Sách điện tử

THCS Mỗ Lao

  • Toán (Tập hai)

   Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) - Lê Tuấn Anh - Đỗ Tiến Đạt - Nguyễn Sơn Hà - Nguyễn Thị Phương Loan - Phạm Sỹ Nam - Phạm Đức QuangThông tin xuất bản: Đại học sư phạm
  • Giáo dục công dân (Sách giáo viên)

   Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Trần Thị Mai Phương (Chủ biên) - Nguyễn Hà An - Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phạm Thị Kim Dung - Nguyễn Thị ThọThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Âm nhạc (Sách giáo viên)

   Tác giả: Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Mai Lan (Chủ biên) - Bùi Minh Hoa- Trần Bảo Lan - Trịnh Thị Oanh - Cao Sỹ Anh Tùng - Nguyễn Thị Thanh VânThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Công nghệ (Sách giáo viên)

   Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) - Trương Thị Hồng Huệ - Lê Xuân Quang - Vũ Thị Ngọc Thúy - Nguyễn Thanh Trịnh - Vũ Cẩm TúThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Giáo dục thể chất (Sách giáo viên)

   Tác giả: Hồ Đắc Sơn - Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên) - Ngô Việt Hoàn - Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên) - Vũ Tuấn Anh - Nguyễn Hữu Bính - Nguyễn Xuân Đoàn - Lê Trường Sơn Chấn Hải - Đỗ Mạnh Hưng - Lê Chí Nhân - Phạm Hoài Quyên - Phạm Mai VươngThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Sách giáo viên)

   Tác giả: Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên) - Trần Thị Thu (Chủ biên) - Vũ Thị Lan Anh - Nguyễn Thanh Bình - Lê Văn Cầu - Lê Thị Luận -Nguyễn Hồng ThuậnThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Khoa học tự nhiên (Sách giáo viên)

   Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) - Đinh Đoàn Long - Lê Kim Long - Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên) - Nguyễn Hữu Chung - Nguyễn Thu Hà - Bùi Thị Việt Hà - Nguyễn Đức Hiệp - Trần Thị Thanh Huyền - Lê Trọng Huyền - Vũ Trọng Rỹ - Nguyễn Văn VinhThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Lịch sử và Địa lí

   Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử) - Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử) -Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên phần Lịch sử) - Phan Ngọc Huyền - Phạm Thị Thanh Huyền - Hoàng Anh Tuấn - Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) - Vũ Thị Hằng - Lê Huỳnh - Trần Thị Hồng Mai - Phí Công ViệtThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Khoa học tự nhiên

   Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) - Đinh Đoàn Long - Lê Kim Long - Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên) - Nguyễn Hữu Chung - Nguyễn Thu Hà - Bùi Thị Việt Hà - Nguyễn Đức Hiệp - Trần Thị Thanh Huyền - Lê Trọng Huyền - Vũ Trọng Rỹ - Nguyễn Văn VinhThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

   Tác giả: Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên) - Hoàng Thị Hạnh - Nguyễn Thị Việt Nga - Trần Thị Thu (đồng Chủ biên) - Vũ Thị Lan Anh - Nguyễn Thanh Bình - Lê Văn Cầu - Dương Thị Thu Hà - Tạ Văn Hai - Nguyễn Thu Hương - Lê Thị Luận - Nguyễn Thị Thanh Mai -Nguyễn Hồng Thuận - Lê Thị Thanh ThủyThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Giáo dục thể chất

   Tác giả: Hồ Đắc Sơn - Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên) - Ngô Việt Hoàn - Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên) - Vũ Tuấn Anh - Nguyễn Hữu Bính - Nguyễn Xuân Đoàn - Lê Trường Sơn Chấn Hải - Đỗ Mạnh Hưng - Lê Chí Nhân - Phạm Hoài Quyên - Phạm Mai VươngThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Giáo dục công dân

   Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Trần Thị Mai Phương (Chủ biên) - Nguyễn Hà An - Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phạm Thị Kim Dung - Nguyễn Thị ThọThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Trường THCS Mỗ Lao

Địa chỉ: KĐT Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội Website: thcsmolaohd.thuvien.edu.vn  QR Code Hotline: 0968387596
Đang nghe bạn nói...