Hệ thống thư viện Sách điện tử

THCS Mỗ Lao

  • SHS Tiếng Anh 7 Global Success

   Tác giả: Nhiều tác giảThông tin xuất bản: Giáo dục
  • Âm nhạc và Mĩ thuật

   Tác giả: Hoàng Long (Tổng chủ biên phần Âm nhạc) - Hoàng Lân (chủ biên) - Lê Minh Châu - Ngô Thị Nam - Đàm Luyện ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Mĩ Thuật) - Triệu Khắc Lễ - Nguyễn Quốc Toản - Phạm Ngọc TớiThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Địa Lí

   Tác giả: Nguyễn Dược (Tổng chủ biên) - Phan Huy Xu (Chủ biên) - Nguyễn Hữu Danh - Mai Phú ThanhThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Công nghệ

   Tác giả: Nguyễn Minh Đường(Tổng chủ biên) - Vũ Hải (Chủ biên) - Vũ Văn Hiển - Đỗ Nguyên Ban - Nguyễn Văn Tân - Nguyễn Thị BiếcThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Giáo dục công dân

   Tác giả: Hà Nhật Thăng (Tổng chủ biên) - Phạm Văn Hùng (Chủ biên) - Đặng Thúy Anh - Vũ Xuân Vinh - Nguyễn Thị Thu Hương - Phạm Kim DungThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Vật lí

   Tác giả: Vũ Quang (Tổng chủ biên) - Nguyễn Đức Thẩm (Chủ biên) - Đoàn Duy Hình - Nguyễn Phương HồngThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Toán - Tập 2

   Tác giả: Không có thông tinThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Toán - Tập 1

   Tác giả: Phan Đức Chính (Tổng chủ biên) - Tôn Thân (Chủ biên) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần LuậnThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Sinh học

   Tác giả: Nguyễn Quang Vinh (Tổng chủ biên) - Trần kiên (Chủ biên) - Nguyễn Văn KhangThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Lịch sử

   Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên) - Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên) - Đinh Ngọc Bảo - Phan Đại Doãn - Nguyễn Cảnh Minh - Nguyễn Phan QuangThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

  Trường THCS Mỗ Lao

  Địa chỉ: KĐT Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội Website: thcsmolaohd.thuvien.edu.vn  QR Code Hotline: 0968387596
  Đang nghe bạn nói...